Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

Për të parë Raportin Vjetor të Bankës për vitin 2016, klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të audituara për vitin 2016,  klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt 2016,  klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë 2016,  klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të dytë 2016,  klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë 2016,  klikoni këtu.

______________________________________________________________________

Sistemi Raportues i Unifikuar dhe Raportimi e Informacioni Financiar për ish Bankën NBG Albania

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Vjetor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Dhjetor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Shtator 2016.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Qershor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Mars 2016.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Dhjetor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Shtator 2016.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Qershor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Mars 2016.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Dhjetor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Shtator 2016.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Qershor 2016.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Mars 2016.

Pasqyra Financiare te Certifikuara IFRS, klikoni ketu.

Pasqyra Financiare te Certifikuara BOA, klikoni ketu.