Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

Për të parë Raportin Vjetor të Bankës për vitin 2016, klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të audituara për vitin 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të dytë 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë 2016,  mund të klikoni këtu.