Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Pagesat & bankat korrespondente

Pagesat & Bankat Korrespondente

Kodi SWIFT i ABI Bank është:

EMPOALTRXXX –AMERICAN  BANK OF INVESTMENTS S.A

LISTA E BANKAVE KORRESPONDENTE PER SHLYERJEN E TRANSAKSIONEVE NDERBANKARE

Monedha Banka
Vendndodhja Kodi SWIFT (BIC) Numri i llogarise / IBAN
ALL BANKA E SHQIPERISE TIRANE STANALTR 2221057
EUR BANKA E SHQIPERISE TIRANE STANALTR 2221057E
USD RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENE RZBAATWW AT193100007055100309
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENE RZBAATWW AT873100000155100309
GBP RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENE RZBAATWW AT093100008355100309
EUR INTESA SANPAOLO SPA MILANO BCITITMM IT48C0306940101100100004674
EUR ALPHA BANK AE ATHINE CRBAGRAA GR2601409490949002005000604
 

Kontakt

DEPARTAMENTI I PAGESAVE DHE BANKAVE KORRESPONDENTE

Tel: +355 4 2258755
Fax: +355 4 2240752
Email: [email protected]

 

 

X