Individ

Home > Individ > Kredi

10 Minuta - Rifinanco Kredinë më Lirë

ABI Bank, rifinancon kredinë tuaj për qëllime Konsumatore, për Blerje Shtëpie, etj.

Gamë e gjerë e produkteve të ofruara: Kredi konsumatore, Kredi për Blerje Shtëpie…

Normat shumë konkurruese të interesit dhe afatet e gjata të kredidhënies ju mundësojnë këste më të lira dhe më të përballueshme mujore.

Procedura të shpejta aprovimi dhe staf profesional.

Nëse ke një kredi në një Bankë tjeter, eja menjëherë te ABI Bank dhe 10 minuta bisedë mund të sjellë kushte më të favorshme rifinancimi.

Për informacion më të detajuar në lidhje me Interesat e Kredisë shikoni Listën e Cmimeve.

________________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X