Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Kartë debiti

Kartë Debiti - VISA BUSINESS

ZBULO PERFITIMET E KARTES SE DEBITIT PER BIZNES

Karta e Debitit VISA Business është karta e cila ju mundëson të përdorni paratë në llogaritë e biznesit tuaj për të kryer shpenzime dhe tërheqje cash në ATM kurdo dhe kudo që ndodheni.

Avantazhet e VISA BUSINESS CARD

  • Me më shumë siguri dhe lehtësi në pagesat tuaja, nuk do të jetë më e nevojshme të lëvizni më shuma të mëdha parash
  • Karta mund të lidhet me deri në tre llogari rrjedhëse në Lek ose Euro
  • Me llogaritë e biznesit mund të lëshohen maksimumi 15 karta dytësore për përdorim nga personat e autorizuar prej tij.
  • Mundësi për të ndryshuar limitet e përdorimit të kartës sipas nevojave tuaja

Përfitimet e VISA Business Card

  • Tërheqje parash në ATM e ABI Bank PA KOMISION
  • Blerje në POS dhe Online Brenda vendit PA KOMISION
  • Rinovim karte PA KOMISION
  • 24/7 përdorim në pika blerje, online dhe ATM
  • Karta jonë e Visa Debit Business ofron sigurinë maksimale mbështetur nga platforma VISA

Aplikimi i kartës

Nëse keni një llogari rrjedhëse biznesi në ABI Bank, plotësoni formularin e aplikimit pranë degëve tona dhe ju do të njoftoheni me SMS sapo karta juaj të jetë gati në degë.

Ejani pranë Bankës Amerikane të Investimeve dhe bëhuni pjesë e familjes sonë.

Për informacion më të detajuar, ju lutem vizitoni një nga degët tona.

 

X