Të Reja

Home > Të reja > Njoftime për ankande

Njoftime për Ankande

Banka Amerikane e Investimeve nxjerr në shitje Gjenerator Iveco Marelli - Powerup 4T50 - 450KVA.

Gjeneratori është blerë i ri dhe është vendosur në punë në shtator të 2017. Paisja është brenda periudhës 2 vjecare të garancisë.

Cmimi është Eur 42,000.

Për më shumë informacione, drejtohuni materialit më poshtë.

Dokumenta me rendesi:

X