Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Informacione për kredi

Informacione për Kredi

28 Mars 2019

Banka Amerikane e Investimeve ShA, ju njofton se në rastet kur norma bazë e llogaritjes së interesit të kredisë ka vlerë negative, Banka për llogaritjen e interesit do ta konsiderojë me vlerë zero.

Aplikimi i ndryshimit fillon 30 ditë pas publikimit të këtij njoftimi. Për cdo pyetje ose sqarim mund të kontaktoni degët tona.

Ju falenderojmë edhe njëherë për marrëdhënien tuaj me Bankën, dhe urojmë të vazhdojmë të ecim përpara çdo ditë e më shumë, për të bërë sa më shumë biznes së bashku.

Me respekt,

Banka Amerikane e Investimeve ShA

_________________________________________________________

Për informacione të përgjithshme për kreditë jeni të lutur të drejtoheni te dokumentacioni më poshtë.

Dokumenta me rendesi:

X