Kontakt

Home > Kontakt > Zyra qendrore

Zyrat Qëndrore

Kontakte Zyra Qëndrore:

Zyra Qëndrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tiranë
E-mail: [email protected]
Tel: +355 42 258 755

NJËSIA E RETAIL
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 42 258 755

NJËSIA E SIPËRMARRJEVE
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 42 258 755

DIVIZIONI I PR DHE MARKETINGUT  

“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 42 258 755
Email: [email protected] 

DEPARTAMENTI I REAL ESTATE-it

“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 69 40 79 635/ +355 68 90 88 480
Web: ABI Prona

X