Individë

Home > Individë > Online banking

Online Banking

Platforma “Online Banking”

Me anë të kësaj platforme, në kompjuterin tuaj ose telefonin celular ju mund të kryeni veprimet e mëposhtme pa qenë nevoja për tu paraqitur në Bankë:

 • Kontroll të gjendjes së të gjitha llogarive rrjedhëse
 • Kontroll të vlerës së depozitës me afat
 • Kontroll të transaksioneve me e-banking
 • Urdhër pagesa midis llogarive
 • Urdhër pagesa brenda Bankës
 • Urdhër pagesa brenda vendit
 • Urdhër pagesa jashtë vendit
 • Urdhër pagesa në favor të kompanive utilitare dhe telefonisë celulare.
 • Urdhër pagesa në favor të Zyrës së Taksave, Dogana.
 • Dërgim i mesazheve Bankës për pyetje rreth e-banking / marrje mesazheve nga Banka.
 • Këto veprime janë për llogaritë e autorizuara. Të drejtat për veprimet e mësipërme përcaktohen sipas profileve Akses i limituar dhe Akses i plotë.

Për më shumë informacion, ju lutem drejtohuni në dokumentacionin e mëposhtëm.

ABI Bank ju kujton të përdorni shërbimin online banking për kryerjen e veprimeve bankare. Nëse nuk e keni aktivizuar këtë shërbim, ju mund të aplikoni në degët tona ose mund të plotësoni aplikimin e mëposhtëm.

 • Printojeni aplikim ose dërgojeni me email në adresën bankierit tuaj personal, ose tek adresa: [email protected]
 • Ju bëjmë me dije se aplikimi duhet të firmoset nga Personi i Autorizuar pranë degëve të ABI Bank.
 • Për çdo pyetje kontaktoni me bankierin tuaj personal, degën në të cilën operoni, ose na kontaktoni në adresën [email protected] 

 

Dokumenta me rendesi:

X