Burime Njerëzore

Home > Burime njerëzore > Mundësi punësimi

Mundësi Punësimi

Nëse mendoni se keni kualifikimet e duhura dhe dëshironi të bëheni pjesë e Bankës sonë, jeni të lutur të dërgoni CV dhe letrën tuaj të interesit pranë Burimeve Njerëzore në adresën: [email protected]

X