Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

RAPORTET E BANKES

Për të parë Raportin Vjetor të Bankës për vitin 2015, klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë,  jeni të lutur të klikoni  këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të 6-mujorit të parë të vitit 2015,  jeni të lutur të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë,  jeni të lutur të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt të Bankës Amerikane të Investimeve,  jeni të lutur të klikoni këtu.

RAPORTET E GRUPIT

Për të parë Komunikatën për Shtyp mbi Rezultatet e tremujorit të parë për vitin 2015, jeni të lutur të klikoni ketu.

Per te pare Komunikaten per Shtyp mbi Rezultatet e tremujorit të dytë dhe gjashtëmujorit të parё tё vitit 2015, ju lutem klikoni ketu.

__________________________________________________________________________________________

Sistemi Raportues i Unifikuar dhe Raportimi e Informacioni Financiar për ish Bankën NBG Albania

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Vjetor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Dhjetor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Shtator 2015.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Qershor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per Raportin Financiar Mars 2015.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Dhjetor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Shtator 2015.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Qershor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Mars 2015.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Dhjetor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Shtator 2015.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Qershor 2015.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Mars 2015.

Pasqyra Financiare te Certifikuara IFRS, klikoni ketu.

Pasqyra Financiare te Certifikuara BOA, klikoni ketu.