Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

RAPORTET E BANKES

Për të parë Raportin e Bankës për vitin 2013, klikoni këtu.

Për të parë Pasqyrat Financiare të audituara për vitin e plotë 2013, kliko këtu.

Për të parë Pasqyrat Financiare të pa-audituara për  vitin e plotë 2013, kliko këtu.

Për të parë Pasqyrat Financiare të pa-audituara për 6-mujorin e parë të vitit 2013, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Mars, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Shtator, kliko këtu.

 

RAPORTET E GRUPIT

Per te pare Komunikaten per Shtyp mbi Rezultatet pёr tremujorin e tretë dhe nëntë muajt e parё tё 2013, ju lutem klikoniketu.
Për të parë Komunikatën për Shtyp mbi rezultatet e katërmujorit të dytë dhe gjysmës së parë të vitit 2013, ju lutem klikonikëtu.

Per te pare Komunikaten per Shtyp mbi Rezultatet pёr tremujorin e 4 dhe vitin e plotё 2013, ju lutem klikoni ketu.