Mbi Emigrantet

A është ky shërbim i përshtatshëm për mua?
Transferta e parave lejon dërgimin e fondeve nga një shtet në tjetrin në gjithë vendet e botës. Me anë të transfertës se parave, veprime si dërgim parash familjareve, pagesa malli, pagesa transporti etj., janë më të lehta se kurrë.

Çfarë avantazhesh ka ky shërbim?
Pagesat mund të kryhen në LEK ose në monedhë të huaj. Pagesat në LEK kanë datëvalutë më të shpejtë dhe komisione më të ulta se transfertat në valutë. Pagesat në monedhë të huaj dërgohen dhe vijnë nga të gjitha vendet e botës.

 

Për informacion mbi tarifat e transfertave të parave shikoni Kushtet e Punës.