Aktivitete

Të rejat nga ABI Bank

2016-2017, Banka Amerikane e Investimeve mbështet Sport Klub Studentin

Në kuadër të përgjegjësive sociale që ABI Bank ndjek në gjithë aktivitetin e saj, mbështetja për një jetë të shëndetshme që ushtrimi i sportit siguron, është gjithmonë në fokus. Banka Amerikane e Investimeve është sponsori kryesor për këtë sezon i të gjitha ekipeve sportive përbërëse të Klubit Sportiv “Studenti”.

Ju urojmë të gjithë sportistëve të klubit forca dhe sa më shumë fitore!