Normat e interesit për depozitat me afat dhe llogaritë

Për buletinin e normave të interesit të depozitave me afat/llogarive për individë klikoni këtu.

Për buletinin e normave të interesit të depozitave me afat/llogarive për biznese klikoni këtu.