Marketing

Divizioni i Marketingut dhe Komunikimeve

“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Kati 1
Njesia Bashkiake Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tirane.
Tel: +355 4 2258755
Fax: +355 4 2240752
Email : [email protected]