Zyra Qendrore

Kontakte Zyra Qëndrore:

Zyra Qëndrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001, Tiranë
E-mail: [email protected]
Tel: +355 4 2258755

NJËSIA E RETAIL
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001, Tiranë
Tel: +355 4 2258755

NJËSIA E SIPËRMARRJEVE
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Kati 8-të, Njësia Administrative Nr.10 Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 4 2258755

Drejtorë Dege

Degë në Tiranë

Drejtor Dega Qëndrore
TEL +355 44 537 288

Drejtor Dega “Samos Tower”
TEL +355 44 537 427

Drejtor Dega Blv. “Bajram Curri”
TEL +355 44537461

Drejtor Dega “Qendra Pajtoni”
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 1
TEL +355 44537472

Drejtor Dega “Komuna e Parisit”
Rr. “Medar Shtylla”, Nd.49, H 13
TEL +355 44537551

Drejtor Dega “Rruga e Dibrës”
TEL: +355 42379503

Drejtor Dega “Rruga e Elbasanit”
TEL: +355 42372066

Drejtor Dega “Sheshi Shtraus”
TEL: +355 42347775

Drejtor Dega “Kombinat”
TEL: +355 42350976

Drejtor Dega “Rr. Frosina Plaku”

TEL: +355 44537921

Degë në Rrethe

Drejtor Dega Fier
TEL +355 34 231198/9

Drejtor Dega Durrës
TEL +355 52900493

Drejtor Dega Elbasan
TEL +355 54510521

Drejtor Dega Gjirokastër
TEL +355 84264770

Drejtor Dega Kavajë
TEL +355 55900581

Drejtor Dega Korçë
TEL: +355 82245932

Drejtor Dega Vlorë
TEL: +355 33225958

Drejtor Dega Pogradec
TEL: +355 83225910

Drejtor Dega Berat
TEL: +355 32236161

Drejtor Dega Shkodër
TEL: +355 22250333

Drejtor Dega Lushnje
TEL: +355 35226491

Drejtor Dega Sarandë
TEL: +355 85226770