Zyra Qendrore

Kontakte Zyra Qëndrore:

Zyra Qëndrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001, Tiranë
E-mail: [email protected]
Tel: +355 4 2258755

NJËSIA E RETAIL
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001, Tiranë
Tel: +355 4 2258755

NJËSIA E SIPËRMARRJEVE
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Kati 8-të, Njësia Administrative Nr.10 Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 4 2258755