Zyra Qendrore

Kontakte Zyra Qëndrore:

Zyra Qëndrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001, Tiranë
E-mail: [email protected]
Tel: +355 4 2258755

NJËSIA E RETAIL
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001, Tiranë
Tel: +355 4 2258755

NJËSIA E SIPËRMARRJEVE
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Kati 8-të, Njësia Administrative Nr.10 Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 4 2258755

Drejtorë Dege

Degë në Tiranë

Drejtor Dega Qëndrore 001
TEL +355 44 537 288

Drejtor Dega “Samos Tower” 002
TEL +355 44 537 427

Drejtor Dega Blv. “Bajram Curri” 006
TEL +355 44537461

Drejtor Dega “Qendra Pajtoni” 007
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 1
TEL +355 44537472

Drejtor Dega Rr. “Bardhyl” 011
TEL +355 44 537 518

Drejtor Dega “Komuna e Parisit” 015
Rr. “Medar Shtylla”, Nd.49, H 13
TEL +355 44537551

Drejtor Dega “Rruga e Kavajës” 027
TEL: +355 42253230

Drejtor Dega “Blloku” 028
TEL: +355 42243729

Drejtor Dega “Rruga e Dibrës” 031
TEL: +355 42379503

Drejtor Dega “Rruga e Elbasanit” 032
TEL: +355 42372066

Drejtor Dega “Pazari i Ri” 033
TEL: +355 42234226/ 2233996

Drejtor Dega “Sheshi Shtraus” 034
TEL: +355 42347775

Drejtor Dega “Parku” 037
TEL: +355 42256292

Drejtor Dega “Kombinat” 038
TEL: +355 42350976

 

Degë në Rrethe

Drejtor Dega Sarandë 004
TEL +355 8522 6651/52

Drejtor Dega Fier 008
TEL +355 34 231198/9

Drejtor Dega Durrës 009
TEL +355 52900493

Drejtor Dega Elbasan 012
TEL +355 54510521

Drejtor Dega Gjirokastër 013
TEL +355 84264770

Drejtor Dega Lezhë 017
TEL +355 21540572

Drejtor Dega Kavajë 018
TEL +355 55900581

Drejtor Dega Durrës 025
TEL: +355 52223993

Drejtor Dega Korçë 026
TEL: +355 82245932

Drejtor Dega Vlorë 029
TEL: +355 33225958

Drejtor Dega Pogradec 035
TEL: +355 83225910

Drejtor Dega Berat 036
TEL: +355 32236161

Drejtor Dega Bilisht 039
TEL: +355 81122985

Drejtor Dega Kukës 040
TEL: +355 24225815

Drejtor Dega Shkodër 041
TEL: +355 22250333

Drejtor Dega Lushnje 044
TEL: +355 35226491

Drejtor Dega Sarandë 048
TEL: +355 85226770

Drejtor Agjencia në Livadhja
Mob: +355 692041048