OFERTA KREDI PER SHTEPI

KAPE SHTËPINË ME 1%

Oferta me e re nga ABI Bank!
Zgjidhni tani të keni shtëpinë tuaj dhe përfitoni nga interesat fikse për 1 ose 2 vjet.
Nëpërmjet kredisë për blerje shtëpie, ju mund të bëni tuajën shtëpinë që dëshironi me afate maksimale shlyerje dhe këste mujore lehtësisht të përballueshme.
Karakteristikat e produktit:

• Shuma e kredisë: 5,000 Euro deri në 200,000 Euro*
* Për klientë preferencialë Banka mund të financojë deri në 500,000 Euro.

• Monedha: Euro

• Kohëzgjatja e kredisë: Deri në 30 vjet

• Financim: Deri në 70% të planit të investimit

• Interesi:

  • 1% interes fiks për vitin e parë, në vijim Euribor 12M + 3.8%, min 3.8%

            ose

  • 2% interes fiks për 2 vite, në vijim Euribor 12M + 3.8%, min 3.8%

Përfitimet
• Këste fikse për 1 ose 2 vjet
• Norma interesi tepër konkurruese duke filluar nga 1% në monedhën Euro
• Afati i ripagimit deri në 30 vjet
• Procedurë e shpejtë aprovimi dhe asistencë profesionale

Dokumentacioni:
•Dokumenta identifikimi për kredimarrësit dhe garantuesit
• Certifikatë familjare
• Dokumenta të të ardhurave për kredimarrësit dhe garantuesit
• Dokumenta hipotekore të pasurisë së patundshme
• Dokumentat e shtëpisë që do të blihet

Ju lutem klikoni këtu për të shkarkuar fletën e standartizuar të informacionit parakontraktor.

Ju lutem klikoni këtu për të shkarkuar dokumetacionin e nevojshëm për kredi për shtëpi

Për më shumë informacion drejtohuni në një nga degët tona.
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE