Kredi Konsumatore

Ju nevojiten para, shpejt dhe lehtë, për të plotësuar nevojat tuaja të momentit? Kredia konsumatore ju ofron një zgjidhje të shpejtë dhe efikase!

Kredia konsumatore është një kredi e shpejtë e cila iu jepet klientëve me të ardhura nga paga, nga qiraja si edhe profesionistëve të vetëpunësuar, për qëllime personale.

Avantazhet:

– Këste mujore të vogla dhe të pandryshueshme.
– Procedura të shpejta.
– Norma konkurruese interesi.
– Ofrohet në monedhat Lek dhe Euro dhe nuk nevojitet kolateral.

Karakteristikat e kredisë konsumatore:

Shuma e kredisë 25’000 – 1’000’000 Lek (ekuivalenti ne Euro)
Kredia ofrohet në monedhat Lek dhe Euro
Afati i shlyerjes së kredisë: 6 muaj – 7 vjet

Kush përfiton? Klientët individë, me pagë të verifikueshme ose me të ardhura nga qiraja si dhe profesionistët e vetëpunësuar.

Dokumentacioni i kërkuar:

– Dokument identifikimi
– Vërtetim i të ardhurave

Për më shumë informacion, lexoni informacionin parakontraktor duke klikuar ketu.

 

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.