Depozita ne Lek me Afat 3 vjecar

 Depozita ne Lek me Afat 3 vjecar

 Në këtë sezon pushimesh me ofertën më të re për depozitat, ne ju japim mundësinë të përfitoni më shumë nga kursimet tuaja!

 “Depozitoni paratë tuaja për 3 vjet dhe përfitoni 3 muaj interes dhuratë!”

Avantazhet e depozitës

 • Normë interesi progresive deri ne 3% :
  • 1.0% viti i parë
  • 2.0% viti i dytë
  • 3.0% viti i tretë
 • 3 muaj interesa dhuratë të shpërndarë në të 3 vitet
 • Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës tuaj në fund të cdo viti
 • Ju mund të përfitoni produkte kredie duke vendosur si garanci depozitën tuaj.

 

Karakteristikat

 • Afati i Maturimit                             3 vite
 • Monedha                                          LEK
 • Shuma Minimale                            50,000 LEK

 

Tabela e Interesit

 Depozita  në LEK

3 Vite Interesa + 3 Muaj DhuratëInteresi NominalInteresi Efektiv
Viti 1 ( Interes + 1 Muaj dhuratë)1.0%1.08%
Viti 2 ( Interes + 1 Muaj dhuratë)2.0%2.16%
Viti 3 ( Interes + 1 Muaj dhuratë)3.0%3.25%

 Nxitoni, oferta është e vlefshme deri në 30 Shtator 2019!

Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

 Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr.53/2014, datë 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.