Premier

Home > Premier > Kursime

Kursime Premier

Dëshironi të keni depozita me afat me norma fikse, me interes të garantuar? 

Dëshironi të zgjidhni afatin që ju përshtatet më shumë nevojave tuaja? Për më tepër, me interes preferencial për ju?

Atëherë zgjidhni nga shumëllojshmëria e produkteve të kursimit të ABI Premier, që variojnë nga llogaritë e kursimit pa afat e deri tek depozitat me afat 10-vjeçar.

Ju mund të ruani shumën e investuar në  depozitë deri në fund, ose mund të zgjidhni midis depozitave ku mund të shtoni ose pakësoni shumën e investimeve, në varësi të shpenzimeve apo kursimeve që ju keni gjatë jetëgjatësisë së depozitës.

X