Branches in Tirana

Main Branch 
“Rruga e Kavajës”,
Nd.27 H.1
Njesia Bashkiake Nr.10
Kodi Postar 1001, Tirane.
Tel: +355 44 537 366
Fax: +355 42 258 752

Samos Tower Branch
Rr. “Ismail Qemali”,
Nd.20 H.3
Njesia Bashkiake Nr.5
Kodi Postar 1019, Tirane.
Tel: +355 44 537 425

Bajram Curri Branch
Rr. “Bajram Curri”, Nr.13,
Tirane.
Tel: +355 44 53 74 62

“Pajtoni Center” Branch
Highway Tiranë-Durrës Km.1
Tel: +355 44537 470/ +355 44537 473

Komuna e Parisit Branch
Rr. “Medar Shtylla”,
Nd.49, H 13
Njesia Bashkiake Nr.5
Kodi Postar 1019, Tirane.
Tel: +35544537552/ +35544537556

Rruga e Dibrës Branch
Rr. Dibrës, përballë Vila Goldi

Tel: +355 42 379 503

Fax: +355 42 379 506

 

Sheshi Shtraus Branch
Rr. Qemal Stafa, Sheshi Shtraus

Tel: +355 42 347 775

Fax: +355 42 347 776

 

Rruga e Elbasanit Branch 

Blv. Bajram Curri,
(pranë Shkollës së Baletit)

Tel: +355 42 372 066

Fax: +355 42 379 780

 

Kombinat Branch
Rr. “Llazi Miho”, P. 6, Sh 1, Ap. 2

Tel: +355 42 350 976

Fax: +355 42 350 977

“21 dhjetori” Branch
Rr. “Frosina Plaku”, No. 2
Tel: +355 44 537 921