Individë

Çeqet u ofrohen klientëve që kanë llogari rrjedhëse me bankën tonë dhe që dëshirojnë të paguajnë shpenzime me një mënyrë te shpejtë, të thjeshtë e të përhapur.

Për informacion mbi tarifat e Çeqeve jeni të lutur të shikoni Kushtet e Punës.

X