Individë

Home > Individë > Shërbime të tjera

Shërbime Utilitare

Fleksibilitet në pagesat tuaja!

Tashmë çdo faturë mund ta paguani tek ne!

  • Pagesa për Energjinë Elektrike;
  • Pagesa për Ujësjellësin;
  • Pagesa për telefonitë fikse dhe celulare.

Ne ju shmangim vonesat!

  • Nëse ju dëshironi, pagesat i kryejmë edhe në mënyrë automatike çdo muaj duke mbajtur shumën nga llogaria juaj.
  • Nëpërmjet bankës tonë mund të kryeni pagesa fikse periodike.

Për informacione të mëtejshme jeni të lutur të shikoni Kushtet e Punës.

X