Individë

Home > Individë > Kartë debiti dhe krediti

Kartë Krediti


Karta e Kreditit VISA Gold e ofruar nga Banka Amerikane e Investimeve një produkt konkurues në treg, ofron karakteristikat më komode për të gjithë përdoruesit.

Karakteristikat kryesore të Kartës së Kreditit VISA GOLD:

  • Të gjithë klientët të cilët do të hapin për herë të parë një Kartë Krediti do të paguajnë 50% të komisionit vjetor në vitin e parë.
  • Minimumi i pagesës mujore është 7%.
  • Ju mund të paguani minimumin e faturës dhe pjesën tjetër mund ta paguani më vonë deri në maturimin e kartës.
  • Mund të kontrolloni shpenzimet tuaja nëpërmjet faturës elektronike të dërguar nga Banka çdo muaj.
  • Ju mund të mbani deri në 2 karta shtesë brenda të njëjtin limit për familjarët tuaj.
  • Komision 0 në çdo blerje të kryer në POS (terminale shitje në dyqane, hotele, agjensi udhëtimi etj.) brenda dhe jashtë Shqipërisë.
  • Interes vjetor shumë konkurrues.
  • Ofrojmë siguri maksimale dhe komoditet të lartë për blerje nëpërmjet teknologjisë Contacless (blerje pa prekje & PIN)
  • Ofrojmë siguri maksimale për blerje në Internet nëpërmjet teknologjisë Visa Secure(3D Secure) pa asnjë kosto shtesë.

Por përfitime tuaja nuk mbarojnë këtu…

  • Rinovimi i kartës bëhet automatikisht sipas kushteve të vendosura nga Banka.

KUJTESË! Çdokush mund të pajiset me një kartë krediti VISA Gold, mjafton të paraqiteni në njërën nga degët tona me një dokument identifikimi dhe vërtetim të ardhurash, si dhe të plotësoni formularin e aplikimit.

Për të parë Kushtet Standarte të Kartës së Kreditit dhe për një përdorim të sigurtë të kartës tuaj, jeni të lutur të drejtoheni te Kushtet e Punës dhe në dokumentacionin më poshtë.

Për më shumë informacion, ju mund të na kontaktoni si më poshtë:

Tel: +355 44 512 145 ; Email: [email protected]

Dokumenta me rendesi:

X