Aktivitete

Home > Aktivitete > Përgjegjësia sociale e korporatës

Banka Amerikane e Investimeve kontribuon në ruajtjen e biodiversitetit

Banka Amerikane e Investimeve me përfaqësuesit e saj ka zgjedhur që vazhdimisht të kontribuojë në ruajtjen e biodiversitetit duke dhuruar 40 pemë. "ABI Bank" vendosi të "lëshojë rrënjë".

X