Aktivitete

Home > Aktivitete > Përgjegjësia sociale e korporatës

ABI mbështet "Forumin e Gruas Elbasan"

Forumit të Gruas Elbasan i është ofruar mbështetje në shërbimin e saj primar, “Strehëzën e Emergjencës” për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje, për të ofruar kushte më të favorshme jetese ne mjediset e strehëzës. Mbështetja është ofruar edhe për 5 raste të grave të dhunuara së bashku me fëmijët, në mbulimin e shpenzimeve të pagesës së qirasë së banesës dhe paketave ushqimore për 5 muaj, deri në periudhën e riintegrimit të tyre.

X