Aktivitete

Home > Aktivitete > Të tjera

ABI Bank ofron praktika mësimore për studentët e Fakultetit të Ekonomisë

Banka Amerikane e Investimeve nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Ekonomisë, duke i dhënë rrugë kështu një ndërveprimi të dobishëm e të ndërsjelltë.
ABI Bank, ofron mundësi për programe internship-i/praktika mësimore për studentët e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.
Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes u organizua pranë ambienteve të Fakultetit Ekonomik.

Marrëveshja mes dy institucioneve u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i Bankës Amerikane të Investimeve z. Andi Ballta dhe Dekani i Fakultetit të Ekonomisë z.Dhori Kule.

Jemi të sigurtë në suksesin e këtij bashkëpunimi!

X