Aktivitete

Home > Aktivitete > Përgjegjësia sociale e korporatës

ABI në mbështetje të “Food Bank Albania” - “Solidaritet kundër urisë"

Banka Amerikane e Investimeve, në bashkëpunim me FOOD BANK ALBANIA, ndërmerr nismën vullnetare të “Dhurimit të produkteve ushqimore”, në mbështetje të familjeve shqiptare në nevojë.

Kjo nismë është pjesë e prioriteteve të Përgjegjësisë Sociale të Bankës, që i parapriu festës së Ditës së Falenderimeve “Thanksgiving 28 Nëntor”.

Përgjatë këtyre datave patëm mundësi të kontribuojmë me një ndihmë konkrete për familjet shqiptare në nevojë, duke grumbulluar 2,5 ton produkte ushqimore të cilat u shpërndanë në 125 familje në nevojë.

X