Publikime

Home > Publikime > Për publikun

ABI mbështet organizatën “të Ndryshëm & të Barabartë”

Një tjetër bashkëpunim i suksesshëm, në vijim të angazhimit të përhershëm të #AbiBank, në mbështetje të grupeve në nevojë, mundësoi rehabilitimin e Strehëzës për Ri-integrimin e Viktimave të Trafikimit dhe Qendrat e Përkujdesjes Ditore për fëmijët e tyre në Tiranë dhe Shkodër, me mjedise më komode e funksionale

X