Aktivitete

Home > Aktivitete > Përgjegjësia sociale e korporatës

ABI mbështet projektin "School Me"

Përgjegjësia Sociale në ABI Bank, mbështet projektin “SchoolMe” duke i ofruar mundësinë të shtrihet në të gjithë bibliotekat e rikonstruktuara të qytetit të Tiranës si dhe në bibliotekat publike në Korçë, Elbasan, Lezhë, Shkodër.

Nëpërmjet platformës “SchoolMe” lëndët e arsimit 9-vjeçar shpjegohen në shqip nga mësues të regjistruar dhe shoqërohen me video shkencore, filma, imazhe, harta specifike, të gjitha këto në përputhje me kurrikulën zyrtare, në sinkron me kalendarin shkollor.

 

X