Publikime

Home > Publikime > Për publikun

Njoftim mbi Kartat e reja Contactless në ABI Bank

I nderuar klient,

Banka Amerikane e Investimeve ShA me qëllim ofrimin e teknologjisë më të fundit në përdorimin e kartave të debitit dhe të kreditit, ka përmirësuar infrastrukturën mbështetëse të pagesave elektronike.

Ju rikujtojmë se duke filluar nga data 1 Korrik 2020, karta juaj ekzistuese nuk do të jetë më funksionale. Në rast se nuk keni tërhequr ende kartën e re, ju lutemi paraqituni pranë degës tuaj të ABI Bank.

Për çdo paqartësi apo sugjerim, ju lutem, mos hezitoni të na kontaktoni në degën tonë më të afërt ose të kontaktoni: Tel: +355 44 512 145 ose e-mail: [email protected]


Ju falenderojmë për mirëkuptimin dhe besimin tuaj.

Me respekt,   

Banka Amerikane e Investimeve Sh.a.

X