Aktivitete

Home > Aktivitete > Arti dhe kultura

ABI Bank dhe "Shqipëria në Art"

Enciklopedia: “Shqipëria në Art” e autorit Ferid Hurdhi, paraqitet si një enciklopedi e kujtesës figurative për historinë, kulturën dhe trashëgiminë kombëtare. Enciklopedia sjell një histori të shkurtër të artit shqiptar, Shqipërinë nëpërmjet artistëve të huaj e nëpërmjet artistëve shqiptarë.

Banka Amerikane e Investimeve, si një mbështetëse besnike e artit, financoi publikimin e kësaj vepre dinjitoze, e cila tashmë është në duart e publikut shqiptar.

X