Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Kurset e Këmbimit

 

Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet

118.45

110.62

137.85 113.61

85.57

Shitet 122.05 113.98 144.92

119.43

89.96

X