Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Kurset e Këmbimit

 

Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet

121.10

99.78

139.39 109.98

81.41

Shitet 124.78 102.82 146.54

115.62

85.58

X