Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Kurset e Këmbimit

CCY EUR USD GBP CHF CAD
Blej 100.30 93.40 116.01 101.13 67.55
Shes 103.35 96.25 121.96 106.32 71.01
 X