Publikime

Home > Publikime > Për publikun

Banka Amerikane e Investimeve njoftoi sot nënshkrimin e marrëveshjes me Banken Kombëtare Greke per blerjen e NBG Albania.

NBG Albania operon në tregun shqiptar prej vitit 1996 dhe është e njohur për kreditë inovative individuale. Banka ka një bazë të gjërë klientësh depozitues dhe shtrirje të rrjetit të degëve në qytetet kryesore të Shqipërisë. 

Kjo marrëveshje dëshmon besimin në mundësitë e tregut bankar shqiptar dhe në ekonominë shqiptare të një prej investitorëve më të mëdhenj amerikanë, në Shqipëri dhe rajon.

Banka Amerikane e Investimeve, gjatë dy viteve të fundit, është kthyer në një histori suksesi duke shënuar rritje rekord të nivelit te depozitave, fitimit, likuiditetit, dhe mjaftueshmërisë së kapitalit. Ёshtë vecanërisht domethënës përmirësimi i cilësisë së portofolit të kredive si rrjedhojë e punës me integritet, përkushtim dhe profesionalizëm të punonjësve të Bankës Amerikane të Investimeve si dhe bashkëpunimit me Tranzit Finance, kompaninë më të madhe dhe më me eksperiencë në blerjen dhe mbledhjen e kredive me probleme ne Shqiperi.

Banka Amerikane e Investimeve vlerëson veçanërisht dedikimin dhe eksperiencën e stafit të NBG Albania dhe shpreh vendosmërinë dhe përkushtimin ndaj cilësisë së lartë të shërbimit të klientëve.

 Përfundimi i transaksionit është subjekt i aprovimit të Autoriteteve Rregullatore vendase.

X