Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

Kuotimet për Letrat me Vlerë

SecurityISINIssue date Maturity dateDays to maturityCouponBuy yieldSale yieldObligacion Reference 3YAL000A3LUHP123-Feb-2423-Feb-2710614.70%5.16%4.26%Obligacion Reference 3YAL0046NF3Y228-Feb-2228-Feb-253362.80%4.35%3.45%Obligacion Reference 3YAL000A3LEHC324-Feb-23 24-Feb-266975.00%4.66%3.86%Obligacion Reference 5YAL000A3LTAW426-Jan-2426-Jan-2917645.25%5.82%5.02%Obligacion Reference 5YAL0037NF5Y2526-Mar-2026-Mar-253623.70%4.46%3.56%Obligacion Reference 5YAL0038NF5Y2626-Mar-2126-Mar-267273.90%4.81%3.91%Obligacion Reference 5YAL0039NF5Y2725-Mar-2225-Mar-2710913.32%4.57%3.77%Obligacion Reference 5YAL000A3LDG8413-Feb-23 13-Feb-2814166.00%5.31%4.51%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X