Kushtet e përdorimit

Home > Kushtet e përdorimit > Siguria në ebanking

Siguria në eBanking

I nderuar përdorues i shërbimit E-Banking,

Banka Amerikane e Investimeve dëshiron t’iu shërbejë përdoruesve të shërbimit të saj online në mënyrë profesionale dhe të sigurtë. Në mënyrë që veprimet dhe transaksionet tuaja online të kryhen në mënyrë të sigurtë ju dugjerojmë si më poshtë:

  • Instaloni një antivirus dhe sigurohuni që të jetë i përditësuar gjatë gjithë kohës. Mungesa e përditësimit të antivirusit është e barazvlefshme me mungësene një antivirusi.
  • Përdorimi i Firewall-I, i cili do të shërbejë për të filturar trafikun hyrës dhe dalës nga kompjuteri juaj.

Për më shumë informacion për një veprimtari financiare online të sigurtë, jeni të lutur të lexoni Këshillat e Sigurisë.

Më poshtë mund të gjeni edhe kontaktet e nevojshme në rast se dyshoni për probleme sigurie gjatë përdorimit të shërbimit E-Banking.

Kompania ofruese për shërbimin E-Banking ësht HALCOM Slovenia.

Jeni të lutur të drejtoheni në dokumentacionin më poshtë për të lexuar Udhëzuesin e E-Banking dhe Këshillat e Sigurisë.

Shërbimi E-Banking:

“Call Center” në numrin e telefonit +355 44 537000 ose në adresën e-mail: [email protected]

X