Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

Dreka e Festave për Fëmijët e Martirëve të Policisë

Në datë 21 Dhjetor, te Stela Resort u organizua dreka për fëmijët dhe familjet e Martirëve të Policisë së Shtetit. Të pranishëm ishin Ministri i Brendshëm dhe Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Në aktivitet ishin prezent 48 fëmijë dhe familjarë nga 226 familje për të cilët u shpërndanë ndihma.

 

Me mbështetjen e saj Banka Amerikane e Investimeve tregoi sërish vullnetin për të kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit në vend.

 

X