Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

ABI Bank në Trajnimin "Rruga Drejt Suksesit"

ABI Bank ishte prezent në eventit dyditor më të madh të trajnimit në Shqipëri “Rruga drejt Suksesit” nga Vasil Naçi, i cili në vitin e tretë të organizimit priti rreth 2’000 profesionistë të fushave të ndryshme.

Ky aktivitet me vlera të veçanta dhe inspirues, ku ABI Bank ishte sponsor Gold, u ndoq nga staf i Bankës.

Si një përpjekje për të kontribuar dhe për shtresa të tjera në nevojë të shoqërisë shqiptare, të gjitha të ardhurat neto nga ky event do të përdoren për një projekt bamirësie të përzgjedhur ndër shumë të tjerë.

Aty ku ka sukses ka gjithmonë vend për mbështetje të kauzave më impakt të rendësishëm social.

 

X