Publikime

Home > Publikime > Për publikun

ABI mbështet qendrën "TISS"

Banka Amerikane e Investimeve, së fundmi, ka mbështetur qendrën “TISS” në Tiranë, ku ofrohen shërbime dhe trajtime psiko-sociale për fëmijë të moshave 1-12 vjeç.

Projekti synoi fuqizimin e shërbimeve terapeutike, nëpërmjet pajisjeve me materiale didaktike dhe elektronike, si mekanizma të rëndësishëm për rezultate pozitive në zhvillimin psikologjik të fëmijëve.

Abi Bank zhvilloi këtë mbështetje si pjesë të përgjegjësisë sociale të korporatave, ku ne, i kushtojmë një kujdes të vecantë.

X