Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

 ABI Bank pjesëmarrëse në Panairin e Punës 2016

ABI Bank merr pjesë në Panairin e Punës 2016, i cili u çel me datë 28 Prill 2016 dhe  qëndroi i hapur në datat 28-30 Prill, në ambientet e Pallatit të Kongreseve.

Të pranishëm gjatë të tri ditëve të Panairit, ku morën pjesë bizneset më të suksesshme, perfaqësuesit e  bankës patën ndërveprim të drejtpërdrejtë dhe të gjerë me punëkërkuesit.

  

X