Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

ABI në "Rruga drejt suksesit"

Abi Bank mbështet për të tretin vit radhazi Event-Trajnimin “Rruga Drejt Suksesit” nga Vasil Naçi. Një kombinim unik i përvojës dhe njohurive të Vasil Naçit, me praktikat dhe mësimet më të mira nga trajnues me famë botërore.

Pas 28 viteve të suksesshme në biznes dhe dhjetra trajnimeve ndërkombëtare me udhëheqësit më të njohur në arenën e motivimit, zhvillimit personal, marketingut, lidershipit dhe inovacionit, Vasil Naçi, për të katërtin vit rradhazi, përcolli një kombinim njohurish, praktikash dhe strategjish për sukses të garantuar.

X