Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

ABI mbështet kongresin “Kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindjes”

24-26 Tetor në Tiranë u mbajt Kongresi i V-të “KUJDESI GJATË SHTATZËNISË DHE LINDJES”.

ABI Bank në kuadër të përgjegjësisë sociale mbështeti ngjarjen më të madhe tekniko-shkencore në fushën e obstetrikës dhe të mëmësisë së sigurtë.

Në të morën pjesë mjekët obstetër gjinekoleg, mjekët e familjes dhe infermierët e fushës së obstetrikës nga e gjithë Shqipëria.

X