Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

Automjet i dhuruar për Qendrën Sociale në Kombinat

Banka Amerikane e Investimeve jep në vazhdimësi suportin e saj maksimal në mbështetjen e shtresave në nevojë. 
Këtë herë ajo vjen me dhurimin e një automjeti, i cili do të jetë në shërbim të komunitetit të Qendrës Sociale "Të Qëndrojmë së Bashku", Kombinat.

X