Të Reja

Home > Të reja > Aktivitete

Përurimi i librit të Prof. Ardian Civici

Banka Amerikane e Investimeve mbështet botimin e librit "Udhetim ne tri kohë" të profesorit të njohur z. Adrian Civici, i cili në këtë libër shkëlqen në shpjegimin e tij akademik të tre sistemeve, komunizmit, tranzicionit dhe kapitalizmit.

Në praninë e intelektualeve të fushave të ndryshme u bë dhe promovimi i këtij libri, në 23 maj në ambjentet e Hotel Plazza.

X