Thesari

Kuotimet për Letrat me Vlerë
Letra ISIN Datë emetimi Datë maturimi Ditë në maturim Kupon Yield blerje Yield shitje
Obligacion Reference 3Y AL0043NF3Y22 27-Feb-19 27-Feb-22 857 2.30% 2.93% 2.13%
Obligacion Reference 5Y AL0036NF5Y24 30-Jan-19 30-Jan-24 1559 4.20% 3.67% 2.87%
Obligacion 10Y AL011NF10Y26 15-Jul-16 15-Jul-26 2456 5.80% N/A 3.10%

SHENIM I RENDESISHEM:
Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.
Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

Kursi i Këmbimit
Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet 121.58 109.04 139.95 109.41 82.52
Shitet 125.28 112.36 147.12 115.02 86.75
Date: 22/10/2019 09:25:11 AM