Thesari

Kuotimet për Letrat me Vlerë
Letra ISIN Datë emetimi Datë maturimi Ditë në maturim Kupon Yield blerje Yield shitje
Obligacion Reference 5Y AL0035NF5Y23 19-Jul-18 19-Jul-23 1545 5.30% 3.26% 2.46%
Obligacion Reference 5Y AL0036NF5Y24 30-Jan-19 30-Jan-24 1740 4.20% 3.21% 2.41%
Obligacion 10Y AL011NF10Y26 15-Jul-16 15-Jul-26 2637 5.80% N/A 2.36%

SHENIM I RENDESISHEM:
 Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.
Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

Kursi i Këmbimit
Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet 121.8 108.65 138.96 105.44 79.93
Shitet 125.51 111.95 146.08 110.85 84.03
Date: 24/04/2019 09:34:22 AM