Thesari

Kuotimet për Letrat me Vlerë
Letra ISIN Datë emetimi Datë maturimi Ditë në maturim Kupon Yield blerje Yield shitje
Obligacion Reference 3Y AL0043NF3Y22 27-Feb-19 27-Feb-22 921 2.30% 3.24% 2.44%
Obligacion Reference 5Y AL0036NF5Y24 30-Jan-19 30-Jan-24 1623 4.20% 4.11% 3.00%
Obligacion 10Y AL011NF10Y26 15-Jul-16 15-Jul-26 2520 5.80% N/A 3.30%

SHENIM I RENDESISHEM:
Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.
Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

Kursi i Këmbimit
Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet 119.18 107.43 129.39 108.67 80.14
Shitet 122.81 110.71 136.03 114.24 84.25
Date: 19/08/2019 09:12:14 AM