Transferta parash

A është ky shërbim i përshtatshëm për mua?
Transferta e parave lejon dërgimin e fondeve nga një shtet në tjetrin në gjithë vendet e botës. Me anë të transfertës se parave, veprime si dërgim parash familjareve, pagesa malli, pagesa transporti etj., janë më të lehta se kurrë.

Çfarë avantazhesh ka ky shërbim?
Pagesat mund të kryhen në LEK ose në monedhë të huaj. Pagesat në LEK kanë datëvalutë më të shpejtë dhe komisione më të ulta se transfertat në valute. Pagesat në monedhë të huaj dërgohen dhe vijnë nga të gjitha vendet e botës.

Per informacion mbi tarifat e transfertave te parave referojuni Kushteve te Punës.

Per informacion mbi date valutat, referojuni Kushteve te Punes.