Kredi afatshkurter per kapital qarkullues

A është kjo kredi e përshtatshme për mua?
Kredia për Kapital Qarkullues u ofrohet të gjithë atyre bizneseve që dëshirojnë të mbulojne nevojat e tyre financiare afatshkurtra ne baze te veprimtarise se biznesit si pagesa detyrimesh, etj.

Cili është afati i shlyerjes së kësaj kredie?
Afati i shlyerjes së kredisë është deri në 1 vit.

Per informacion me te detajuar, jeni te lutur te drejtoheni prane Divizionit te Korporatava ne Banken Amerikane te Investimeve.

Stafi yne i specializuar do te jete ne dispozicionin tuaj.

 

*) Nese norma e interesit ne kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rene nen zero, kjo vlere do te konsiderohet zero per llogaritjen e normes se interesit.