Depozita me Interesa Mujore

Banka Amerikane e Investimeve gjendet sёrish pranё konsumatorit me depozitёn e saj mё tё re….Depozita me Interesa Mujore. Kjo depozitё i ofron konsumatorёve tё tёrheqin shumёn e interesit mujor tё depozitёs sё tyre, ÇDO MUAJ!

-Kriteret e hapjes sё depozitёs:

a. Ju mund ta hapni kёtё depozitё nё monedhёn euro ose lek.

b. Periudha e kohёzgjatjes sё depozitёs ёshtё 12 muaj.

c. Shuma minimale e depozituar nё varёsi tё monedhёs sё depozitёs tuaj ёshtё 2000 euro ose 300.000 lekё.

-Karakteristikat e Depozitёs me Interesa Mujore:

1. Kjo depozitё mund tё mbyllet parakohe. Nё rast se kjo depozitё mbyllet nё datёn e kalimit tё interesit nё llogarinё e klientit, atёherё nuk do te aplikohet asnjё penalitet. Por nё rast se kjo depozitё nuk mbyllet nё datёn e kalimit tё interesit, atёherё do tё aplikohet penalitet per muajin e fundit.

2. Konsumatori me anё tё hapjes sё kёsaj depozite i ofrohet mundёsia e marrjes sё njё overdrafti me cash collateral.

3. Çdo individ qё do tё pёrdor kёtё depozitё, i ofrohet mundёsia e marrjes sё njё karte krediti duke patur si garanci pikёrisht fondin e kёsaj depozite.
Koha ecёn…..keni mundёsinё e artё me hapjen e depozitёs mё tё re pranё Bankës Amerikane te Investimeve, ti shtoni tё ardhurave tuaja mujore dhe interesin mujor tё kёsaj depozite.

Për buletinin e normave te interesit te depozitës, referojuni Kushteve te Punës.

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi shoqëri tregtare në Republikën e Shqipërisë te mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e kundravlera e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar.

Për më shumë informacion drejtohuni në: http://asd.gov.al/sq/kreu/