Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

Për të parë Raportin Vjetor për vitin 2017,  mund të klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt të 2017,  ju lutem klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë të 2017,  ju lutem klikoni ketu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të dytë të 2017,  ju lutem klikoni ketu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë 2017,  ju lutem klikoni ketu.

______________________________________________________________

Sistemi Raportues i Unifikuar dhe Raportimi e Informacioni Financiar për ish Bankën NBG Albania

Ju lutem klikoni ketu per Raportimin Financiar Dhjetor 2017.

Ju lutem klikoni ketu per Raportimin Financiar Shtator 2017.

Ju lutem klikoni ketu per Raportimin Financiar Qershor 2017.

Ju lutem klikoni ketu per Raportimin Financiar Mars 2017.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Dhjetor 2017.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Shtator 2017.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Qershor 2017.

Ju lutem klikoni ketu per SRU Mars 2017.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Dhjetor 2017.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Shtator 2017.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Qershor 2017.

Ju lutem klikoni ketu per IFRS Mars 2017.