Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

Për të parë Raportin Vjetor për vitin 2017,  mund të klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt të 2017,  ju lutem klikoni këtu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë të 2017,  ju lutem klikoni ketu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të dytë të 2017,  ju lutem klikoni ketu.

Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë 2017,  ju lutem klikoni ketu.