Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

RAPORTET E BANKES

Për të parë Raportin Vjetor të Bankës për vitin 2014, klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara për vitin e plotë 2014, klikoni ketu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të 3-mujorit të tretë të vitit 2014, klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të 6-mujorit të parë të vitit 2014, klikoni këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Mars, kliko këtu.

 

RAPORTET E GRUPIT

Per te pare Komunikaten per Shtyp mbi Rezultatet e tremujorit të katërt dhe për vitin e plotë  2014, ju lutem klikoni këtu.

Per te pare Komunikaten per Shtyp mbi Rezultatet e tremujorit të tretë  tё vitit 2014, ju lutem klikoni ketu.

Per te pare Komunikaten per Shtyp mbi Rezultatet e tremujorit të dytë dhe gjashtëmujorit të parё tё vitit 2014, ju lutem klikoni këtu.